Skomagergade 11, 1. 4000 Roskilde
Ring til os: 46370033

Om os

Om os

Om os

Vi er del af samarbejdspraksis med Læge Pia Ganer.

Alle patienter har deres egen faste læge.

Videokonsultation:
Du kan læse mere om dette via nedenstående link, samt se hvordan du downloader appen "min læge" https://minlaegeapp.dk/

E-mail korrespondancer: Svartider 1-4 arbejdsdage. NB. Mail er ikke beregnet til: Akutte henvendelse, tidsbestillinger eller medicinfornyelser.

Konsultation efter forudgående aftale: Alle hverdage fra 08.00 - 16.00 samt torsdage indtil kl.17.00.

Tidsbestilling, receptfornyelse, og svar på prøver: online eller telefonisk (telefonisk I tidsrummet 08.00 - 9.30 og igen fra 11-12. Der sidder rutinerede sygeplejersker ved telefonen.

Akuttider: aftales altid telefonisk, så tidligt på dagen som muligt.

FORNYELSE af VANEDANNENDE MEDICIN: (morfika og sovemedicin samt beroligende medicin): Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og vanedannende medicin kan FORNYES ved FREMMØDE.

Henvisninger til bla. speciallæger, fysioterapeuter, kræver som regel altid en lægelig vurdering ved konsultation i klinikken først.

Telefontider

Mandag
Kl. 8-12
Tirsdag
Kl. 8-12
Onsdag
Kl. 8-12
Torsdag
Kl. 8-12
Fredag
Kl. 8-12

Konsultationstider

Mandag
Kl. 8.15-16
Tirsdag
Kl. 8.15-16
Onsdag
Kl. 8-16
Torsdag
Kl. 8-18
Fredag
Kl. 8-12

Meddelelser

Hvem er vi

Ida Søndergaard Madsen Ida Søndergaard Madsen

Ida Søndergaard Madsen

Læge
Læs mere →
Rut Tordardottir Reggelsen Rut Tordardottir Reggelsen

Rut Tordardottir Reggelsen

Læge

(f. 1968)

Speciallæge i almen medicin

 • Læge fra Odense Universitet 1998
 • Speciallæge i Almen Medicin 2006
 • Praktiserende læge 2011

Medlem af:

 • Den almindelige danske Lægeforening
 • Praktiserende Lægers Organisation
 • Dansk selskab for Almen Medicin
 • Praktiserende lægers arbejdsgiverforening

Overenskomst med sygesikringen: Ja

Læs mere →
Sanne Leschly Dalgaard Sanne Leschly Dalgaard

Sanne Leschly Dalgaard

Sygeplejerske

Sanne har været ansat som sygeplejerske på klinikken siden februar .2018. Sanne har tidligere arbejdet som sygeplejerske på onkologisk afdeling, Roskilde Sygehus, gennem mange år.

Sanne varetager alle de sædvanlige sygeplejerskeopgaver i praksis, samt telefonvisitation.

Når du bestiller tid hos Sanne via hjemmesiden så er hun:

Sp 1 i lige uger

Sp 2 i ulige uger

Læs mere →

Lægevejen

E-mail korrespondancer: Svartider 1-4 arbejdsdage. NB. Mail er ikke beregnet til: Akutte henvendelse, tidsbestillinger eller medicinfornyelser.

Tidsbestilling, receptfornyelse, og svar på prøver: online eller telefonisk (telefonisk I tidsrummet 08.00 - 9.30 og igen fra 11-12. Der sidder rutinerede sygeplejersker ved telefonen.

Akuttider: aftales altid telefonisk, så tidligt på dagen som muligt.

FORNYELSE af VANEDANNENDE MEDICIN: (morfika og sovemedicin samt beroligende medicin): Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og vanedannende medicin kan FORNYES ved FREMMØDE.

Information

Information om COVID-19

Sundhedsstyrelsen har sendt dette brev til alle borgere over 15 år, til din E-boks. COVID-19 epidemien i Danmark går snart ind i sin tredje uge. Derfor er det vigtigt, at du læser dette brev grundigt, så du ved, hvad du skal gøre, hvis du oplever symptomer på COVID-19. Og hvad du skal være særligt opmærksom på, hvis du bliver syg. Du skal også vide, hvordan du bedst beskytter dig selv og andre mod smitte. Du kan ringe døgnet rundt på den fælles myndigheds hotline på tlf. 70 20 02 33

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får symptomer?

De typiske symptomer på COVID-19 er til at begynde med ondt i halsen, forkølelse, alment ubehag, muskelsmerter og evt. let tør hoste. Det ligner influenza og almindelige luftvejsinfektioner og kræver sjældent, at man har brug for behandling i sundhedsvæsenet. Stoppet næse eller løbenæse er ikke tegn på COVID-19. Du skal være særligt opmærksom på, om du får tiltagende hoste, feber og vejrtrækningsbesvær, som kan være tegn på mere alvorlig COVID-19.

Hvis du får symptomer, der kan tyde på COVID-19, også selvom det kun er lette
symptomer, skal du:

 • Følge Sundhedsstyrelsens generelle råd (se næste side).
 • Straks gå hjem og bliv hjemme, uanset om du er på arbejde eller andre steder.
 • Undgå tæt kontakt med andre. Få andre til at hjælpe dig med fx indkøb.
 • Holde afstand til personer i din husstand. Ophold jer i forskellige rum.
 • Gøre hyppigt rent på det toilet, bad og køkken, du bruger, og i de rum, som du deler med andre i husstanden. Hvis du kan, bør du selv gøre rent for at undgå smittespredning. Brug almindelige rengøringsmidler og vær særlig grundig på steder, som ofte berøres fx håndtag, el-kontakter, kaffemaskine eller tablet. Luft ud mindst 2 gange i døgnet i mindst 10 minutter.
 • Holde dig helt væk fra sårbare personer som ældre, spædbørn og kronisk syge. Du anses for smittefri 48 timer efter symptomophør. Bliv hellere hjemme en dag for meget end en dag for lidt, hvis du er i tvivl.

Du skal ringe til lægen først og ikke møde op uden aftale! Så smitter du ikke andre.

Sundhedsstyrelsens generelle råd til alle

 • Hvis du er rask – beskyt dig selv for at beskytte andre.
 • Følg rådene om håndvask og håndsprit, vis hensyn og begræns fysisk kontakt og sociale aktiviteter.
 • Hvis du har hoste, let feber eller forkølelse – bliv hjemme, indtil du er rask.
 • Hold afstand til dine nærmeste, og undgå kontakt med andre uden for hjemmet.
 • Hvis du har problemer med vejrtrækningen, forværring af symptomer eller er syg over flere dage – ring til lægen.
 • Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre.
 • Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

COVID-19 vaccinationer håndteres ved at Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen og Regioner prioriterer befolkningen efter nedenstående grupper. Borgerne informeres og indkaldes via e-Boks.

Din egen læge kan på nuværende tidspunkt ikke bestemme dit vaccinationsforløb.

Hvis du er henvist til en speciallæge, psykolog, fysioterapeut mm. kan du søge efter en behandler her:

www.sundhed.dk/find-behandler

Lægevagten: 70 15 07 00
Mellem kl. 16 og 08 og i weekenden samt helligdage kan man ringe til lægevagten i tilfælde af akut sygdom eller forværring af bestående lidelser, som ikke kan vente indtil egen læge har åbent igen ! Man skal altid ringe først. Hvis man bliver bedt om at komme til konsultation, skal man selv sørge for transport.

Skadestuen (Roskilde) og Køge Sygehus: 70 15 07 08
Henvendelse på skadestuen kan ske med skader opstået indenfor de sidste 24 timer. Man skal altid ringe i forvejen.

Giftlinien 82 12 12 12
I tilfælde af forgiftninger kan du få råd og hjælp på giftlinien. Du kan ringe døgnet rundt. Medbring altid produktet, medicinglasset, emballagen, plantedele eller lign., hvis du tager til lægen eller på skadestuen.

Psykiatrisk skadestue: 58 53 75 00

Findes på psykiatrisk afdeling Fjorden. Her kan man henvende sig både telefonisk og personligt døgnet rundt med alle former for akut psykiatrisk sygdom.

Skadestuen (afsnit 41)
Smedegade 10-16
4000 Roskilde
Døgnåbent.

Tandlægevagten: 29 60 01 11
Der skal rettes telefonisk henvendelse i tidsrummet kl. 9.30 til kl. 11.30 for tidsbestilling. Klinikkernes åbningstider er kl. 10.00 til 12.00 på lørdage, søn- og helligdage.

Behandling af oplysninger

I forbindelse med min/vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægeklinikken Skomagergade 11 som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægeklinikken Skomagergade 11 behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. 

Typer af oplysninger 

Lægeklinikken Skomagergade 11 indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger: 

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): 

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold. 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer 
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen 
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer 
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når jeg/vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig/os. Konsekvensen af ikke at give mig/os personoplysningerne vil være, at jeg/vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er: 

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h). 
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.  
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60. 
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3. 
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a). 
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43. 
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45. 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 • NOVAX A/S
 • DMDD
 • DAK-E
 • MedCom
 • Lønsystem
 • Tolkdanmark
 • TDC / YouSee
 • DAK-E (digitale forløbsplaner)
 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). 

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på:

Adresseoplysninger på klinikken:

Lægeklinikken Skomagergade 11

Skomagergade 11

4000 Roskilde

Danmark

Dato: 01-06-18

På Sundhed.dk kan du få adgang til dine sundhedsdata, f.eks.:

Vaccinationer (f.eks. kan du udskrive dit vaccinationskort og se dine børns vaccinationer)

Medicin (få et overblik over din aktuelle medicin)

Behandlinger på sygehuse og læge

Recepter (f.eks. har jeg stadig recepter på apoteket?)

Klik på nedenstående link (der skal bruges Nem-ID):

https://www.sundhed.dk/borger/min-side/

Har jeg en recept på apoteket?

Har jeg en recept på apoteket? Hjælp til dit medicinkort

https://www.sundhed.dk/borger/min-side/min-sundhedsjournal/medicinkortet/

Find vej

Skomagergade 11, 1.4000 Roskilde